I filmen The Empathy Gap undersöks hur sexistiska och kvinnofientliga budskap kortsluter mäns förmåga att empatisera med kvinnor, respektera dem som jämlikar och ta feminismen på allvar.

The Empathy Gap – en film om manlighet och jämställdhet
Populärkulturen bombarderar oss med sexistiska och kvinnofientliga budskap. I The Empathy Gap undersöker Thomas Keith hur dessa budskap kortsluter mäns förmåga att empatisera med kvinnor, respektera dem som jämlikar och ta feminismen på allvar. Keith utforskar samhällets och populärkulturens viktigaste budskap om manlighet; de ska förvärva materiell rikedom, möta konflikter med aggression, härda sig, undertrycka alla mänskliga känslor utom ilska och se kvinnor först och främst som sexobjekt. Dessa budskap nedvärderar inte bara kvinnor, utan underminerar mäns inneboende förmåga till omsorg och empati. Keith drar även paralleller mellan sexism och rasism och förklarar hur båda har sina rötter i kulturella normer som motverkar empati. Han visar också hur män som bryter mot dessa normer lever lyckligare och friskare liv.

Målgupp: från 14 år, Längd: 49 minuter