För att hjälpa till i arbetet med att öka läsförmågan och läslusten i skolan erbjuder vi nu 25 klasser att kostnadsfritt använda vår tjänst Läshörnan under hela 2014.

Vi vill gärna att du som söker deltagande i projektet gör det i samförstånd med din rektor samt att eleverna på din skola enskilt har tillgång till teknik (surfplatta, dator, mm) som gör det möjligt att utnyttja  Läshörnans resurser till fullo.

 

Lär dig mer om Läshörnan här

 

För mer information och ansökan om projektet kontakta:

Per-Ingvar Adamsson, tel: 0143-55 21 27 eller e-post: per-ingvar@slieducation.se