Grafisk presentation av det periodiska systemet i 3D. Lärresursen är också inlagd i SLI Plus och det populära kemitemat Area 41.

För att komma till Tema Area 41 – Kemins grunder klicka här

För att komma direkt till Periodiska systemet klicka här