I samband med internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma kvinnors olika livssituationer runt om i världen.

 

Internationella kvinnodagen
Den här planeringen är en kortare planering som passar bra att arbeta med nu i samband med internationella kvinnodagen. Den har med kunskapskrav från både samhällskunskap och svenska och fokuserar på olika kvinnors livsvillkor runt om i världen.

Målgrupp: Grundskola 7-9