Vi är utställare på ett flertal av Läromedias inspirationsdagar. Kom och träffa oss.

Vi kommer att finnas på följande orter:
Uppsala 10/3
Västerås 11/3
Örebro 12/3 INSTÄLLD
Malmö 24/3 INSTÄLLD
Halmstad 26/3 INSTÄLLD
Linköping 15/4 INSTÄLLD

För mer information: Läromedias Inspirationsdagar