Många tjänster har en högre belastning än normalt. SLI Play kan stundtals upplevas långsamt, speciellt sökningar tar tid just nu. Vi arbetar med att lösa detta.

Även andra tjänster påverkar oss, t.ex. har Office365 haft stora fördröjningar i mailleveranser, något som även drabbar användare hos oss som registrerar nytt konto eller återställer lösenord.