Vi reser som aldrig förr. Men turismen kan ha en negativ påverkan på resmålen. I den här filmen får vi lära oss om hur vårt resande påverkar omvärlden samt undersöka begreppet hållbar turism.

Hållbar turism – hur man reser mer hållbart
Vi reser som aldrig förr. Under 2016 var vi strax över en miljard internationella turister. Enligt UNWTO, FN:s världsturismorganisation, beräknas siffran öka med drygt 3 procent årligen fram till 2030. Men turismen kan ha en negativ påverkan. Resmålen kan utsättas för en stor press; både socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt. I den här filmen ska vi lära oss om hur vårt resande påverkar omvärlden samt undersöka begreppet hållbar turism. Hur kan vi resa mer hållbart? Vad kan vi tänka på när vi reser? Vi träffar representanter från resebranschen,sakkunniga inom samhällsfrågor, samt vanliga resenärer som berättar hur de tänker kring sitt resande.

Målgrupp: från 13 år, Längd: 14 minuter