Varför begår man brott? Är det bus som går fel, eller en jakt på adrenalin eller frustration?

Ungefär hälften av alla niondeklassare uppger i Brottsförebyggande rådets stora undersökning att de begått något slags brott under det senaste året. Oftast handlar det om snatteri och skadegörelse. Filmen ”Förövare – vem begår brott och varför?” är en diskussionsfilm om unga och brott. Syftet är att väcka diskussion och eftertanke om följderna. Filmen passar till mellan- och högstadiet.

Förövaren30

 

Förövare – vem begår brott och varför?
Varför begår man brott? Är det bus som går fel, eller en jakt på adrenalin eller frustration? Varför är skvallra det värsta man kan göra? Om man begår ett litet brott, är det lättare att begå andra brott? Vad är följderna för ett brott? Kan det påverka framtiden ekonomiskt och socialt? Hälften av alla niondeklassare uppger att de begått något slags brott under det senaste året. Ofta handlar det om snatteri och skadegörelse. Det här är en diskussionsfilm om unga och brott. Syftet är att väcka diskussion och eftertanke om följderna.

Målgrupp: från 12 år
Längd: 11 minuter