Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning. Vad får det för konsekvenser för samhället? Och hur ska vi kunna motarbeta det?

 

Falska nyheter

Under den senare halvan av 2010-talet kom begreppet Fake News att få en helt ny betydelse. Trots att fenomenet med påhittade nyheter och desinformation varit med människan sedan begynnelsen av romarriket, har begreppet nu fått en global betydelse. Från etablerad “gammelmedia” till internets och tv-bolagens ”breaking news”. Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning. Men vad betyder den här förändringen? Vad får den för konsekvenser för samhället? Och hur ska vi kunna motarbeta den?

Målgrupp: från 13 år
Längd: 13 minuter