Genom ett samarbete med Forum för levande historia finns nu serien Fakta om förintelsen i SLI Play.

Serien innehåller 10 avsnitt som är mellan 3 – 13 minuter långa. Målgrupp: från 13 år.

fakta om förintelsen

 

Fakta om förintelsen

Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Filmen redogör för nazisternas strävan att identifiera Europas judar, frånta dem deras mänskliga rättigheter, samla dem i ghetton och koncentrationsläger från vilka de senare deporterades till förintelseläger. Filmen tar även upp den antisemitiska propagandan och situationen i Europa under mellankrigstiden. Avslutningsvis skildras fredsslutet och befrielsen av koncentrationslägren och förintelselägren.