Vad är det som gör att vissa djur utvecklats med päls eller får taggar? Varför lever en del på land och en del i havet? Evolutionen – en introduktion är en film om evolutionens mysterier och djurlivets utveckling.

Evolutionen – en introduktion
För ungefär 3,5 miljarder år sedan började livet utvecklas på jorden. Från organismer med bara en cell till de djur som finns på jorden idag. Vad är det som gör att vissa utvecklats med päls eller får taggar? Varför lever en del på land och en del i havet? Allt växt- och djurliv har anpassats till sin miljö, och gör den inte det så dör arten ut. Ibland sker slumpmässiga förändringar i arvsanlaget, så kallad mutation. Allt det här är en viktig del av evolutionen. Charles Darwin som levde på 1800-talet var en vetenskapsman som insåg att evolutionen låg bakom hur människor och djur hade utvecklats. Han blev hånad av sin samtid när han berättade om sin teori att människan var släkt med apan. Genom tydliga exempel får vi förståelse för evolutionens mysterier och djurlivets utveckling.

Målgrupp: Låg- och mellanstadiet, Längd: 14 minuter