Vad är dyslexi? Hur är det att ha dyslexi? Vilka hjälpmedel finns det för den som har dyslexi? Detta ska vi undersöka!

En film om dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Vi träffar olika unga personer som berättar hur de upptäckte att de hade dyslexi, hur det var att få diagnosen och vilka konsekvenser det får i vardagen. De berättar även om metoder de hittat för att hantera sin dyslexi. Vi träffar lärare och experter samt tittar närmare på vad som händer i hjärnan när en person har dyslexi.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 14 minuter