Som lärare kan det vara bra att kunna välja en kortare film i undervisningen som ett komplement till en längre film. Det kan vara för att ge mer utrymme i tid för diskussion och annat arbete eller för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något.

Eduklips är korta faktafilmer, med tillhörande arbetsmaterial. Samtliga filmer har en tydlig koppling till den svenska läroplanen. Utbudet fylls på kontinuerligt och för närvarande finns det ca 400 filmer på SLI Play.

Utbudet hittar du enkelt i SLI Play genom att göra följande:

  1. Logga in på ditt konto
  2. Gå till söksidan
  3. Där klickar du på rubriken leverantörer
  4. Klicka på Eduklips i den rullgardinslist som fälls ned
  5. Sökrersultatet visas i bakgrunden (se bild nedan)