Digitala intryck är en tidning som ges ut av vårt moderbolag SLI AB.

Gratistidningen distribueras till alla skolor i Sverige. Tidningens innehåll är tänkt att inspirera och visa på verklig tillämpning av digitala verktyg i skolans och pedagogikens värld. Ofta tar artiklarna avstamp från de tjänster vi levererar, men det finns också artiklar som handlar om andra digitala verktyg och inte minst praktisk tillämpning av dom.

Läs mer