Det är viktigt att eleverna ges utrymme till att prata om känslor och vad de tycker, känner och vill. I Pedagogiska Planeringen Berätta, argumentera och diskutera finns tips på hur du kan lägga upp din lektion.

 

Du hittar Berätta, argumentera och diskutera och många andra Pedagogiska Planeringar och Teman i Plus.