Under sen eftermiddag tisdagen den 25 oktober så är hemsidan www.slieducation.se inte tillgänglig pga serverbyte. Avbrottet beräknas till ca 30 minuter.