Att prata om mobbning i skolan är alltid aktuellt. Vi har nu fyra nya filmer som handlar om mobbning. Mobbning i fokus finns för låg-, mellan- och högstadiet. Filmen E-mobbning handlar om just det som titeln säger, mobbning som sker över nätet, dygnet runt, via sociala medier.

Filmbild 2

 

E-mobbning

E-mobbning är all form av elektronisk kränkning. Men vad innebär det? Är det skillnad om det sker på internet och mobiltelefoner istället för IRL? När är det dags att polisanmäla? Vi träffar bl.a. högstadielärare, polis, en rektor, en representant från Friends, samt Ida som blev drabbad av e-mobbning som 15-åring. Den här filmen ger råd och stöd samt öppnar för diskussion kring hur vi beter oss mot varandra på nätet.

Målgrupp: från 12 år
Längd: 13 minuter

Mobbning i fokus – lågstadiet
Mobbning i fokus – mellanstadiet
Mobbning i fokus – högstadiet
E-mobbning