Smarta robotar och artificiell intelligens. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

 

AI: Artificiell intelligens

Ett vanligt förekommande fenomen i Science Fiction-berättelser har varit förekomsten av smarta robotar och artificiell intelligens. Länge har man också trott att det bara skulle förbli ett fenomen i vår fantasi. Men bara under de senaste två decennierna har marknaden och forskarområdet för artificiell intelligens och robotik radikalt utvecklats. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. Hur kommer vi som samhälle att hantera utvecklingen? I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 20 minuter