Om man vill nå någonstans i livet måste man ha ett mål. Man måste också veta hur långt man har kvar till målet och hur man ska göra för att nå dit. Men det räcker inte. För att nå framgång inom vilket område som helst måste man vara beredd att kämpa. I lektionsplaneringen Ansträng dig och nå längre finns tips på hur du kan genomföra en slags minikurs med eleverna för att de ska få syn på vikten av ansträngning.

 

Ansträng dig och nå längre

Tänk när du vill lyckas riktigt bra med någonting på fritiden. Du tränar och tränar, kanske tittar på Youtube för att få hjälp vidare, hämtar inspiration från andra människor som kan mer än du. Du vill verkligen lyckas och kämpar för att nå ditt mål. Tänk nu på ett skolämne som du gillar och ett som du inte gillar lika mycket. Finns det någon skillnad i hur du anstränger dig? Vad är det egentligen som gör att man vill anstränga sig och hur kan man förmå sig själv att anstränga sig även när man egentligen inte har lust? I det här arbetsområdet ska vi fokusera på vikten av ansträngning.