Amerikanska inbördeskriget 1861-1865 – En ny film om kriget som började som en konflikt gällande ekonomiska intressen men slutade som ett krig med fokus på slaveri.

Amerikanska inbördeskriget 1861-1865
I den här filmen lär vi oss om inbördeskriget i USA, som ägde rum mellan åren 1861–1865. Kriget började som en konflikt gällande ekonomiska intressen och att hålla ihop unionen USA – men slutade som ett krig som fokuserade på om slaveri skulle tillåtas eller inte. Vi börjar med att gå igenom krigets bakgrund och orsaker. Vi lär oss varför många södra stater valde att lämna unionen USA och istället bilda Amerikas konfedererade stater. Vi går igenom viktiga vändpunkter och händelser som slaget vid Fort Sumter, The Emancipation Proclamation samt slaget vid Gettysburg. Till sist tittar vi på hur kriget slutade, hur det gick för de svarta invånarna i landet efter kriget – och vilka spår av inbördeskriget vi kan se i USA än idag.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 20 minuter