Vad innebär det att tillhöra de Abrahamitiska religionerna – judendom, kristendom och islam? En film om de Abrahamitiska religionernas historia och hur de hänger ihop.

Abrahams många barn
Vad innebär det att tillhöra de Abrahamitiska religionerna – judendom, kristendom och islam?

Vi lär oss om några gemensamma drag hos de tre Abrahamitiska religionerna och om religionernas historia. Vi får möta flera barn genom intervjuer och bilder från vardagen, något som nyanserar bilden av utövare. Barnen berättar om på vilket sätt religionen, men också kulturen, är viktig för dem.

Filmen försöker även bryta med några av fördomarna som finns kring religioner. Föreställningen att en person som tillhör en viss religion ser ut på ett visst sätt är kanske den största faktorn bakom dessa fördomar.

Målgrupp: från 7 år, Längd: 16 minuter