Ny film om granskande myndigheter

Vet du vad våra myndigheter gör? Se filmen Granskande myndigheter i SLI Play.

Granskande myndigheter
Många vet inte vad våra olika myndigheter egentligen gör. Du kanske har hört talas om dem på nyheterna, men vet inte mycket mer än så. Visste du till exempel att Riksrevisionen har granskat regeringens och skolmyndigheternas insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan? Eller att Skolinspektionen, granskar att skolorna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör elevernas rättigheter och skyldigheter. Häng med så tar vi reda på vad Riksrevisionen, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Diskriminerings- ombudsmannen och Skolinspektionen faktiskt gör.

Målgrupp: från 10 år, Speltid: 16 minuter.


Sekulär humanism

Samtliga religioner är livsåskådningar men alla livsåskådningar är inte en religion. Sekulär humanism är en livsåskådning som inte innehåller gudar, heliga personer eller heliga skrifter. Den sekulära humanismen utgår från människan. Se filmen Sekulär humanism i SLI Play.

Sekulär humanism
Ofta när vi pratar om religion så är det kristendom, islam eller kanske judendom som kommer på tal. Men sällan sekulär humanism. Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis som kristendomen, judendomen och islam. Samtliga religioner är livsåskådningar men alla livsåskådningar är inte en religion. I den här filmen fokuserar vi på den sekulära humanismen såsom vi tolkar begreppet i Sverige. Den som i Sverige kallar sig humanist behöver nödvändigtvis inte vara sekulär humanist eftersom humanist kan betyda bildningstradition, att vara engagerad i naturvetenskap eller som det vi ska berätta om i den här filmen; namnet på en livsåskådning i sekulär humanism.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 8 minuter.


Ny film om infektioner

Veckans filmsläpp är Infektioner. Varje skolvecka släpper vi en ny film i vårt egenproducerade sortiment.

Infektioner/Infections
När kroppen drabbas av en infektion, har den blivit angripen av mikroorganismer, så kallade smittämnen. De tre vanligaste smittämnena är virus, bakterier och svamp. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 5 minuter.


Veckans filmsläpp

I kroppens försvar mot sjukdomar spelar antikroppar en viktig roll. Se Antikroppar i SLI Play.

Antikroppar/Antibodies
I kroppens försvar mot sjukdomar spelar antikroppar en viktig roll i kampen mot angrepp utifrån. Antikroppar kan beskrivas som en sorts spejare, som letar rätt på fientliga celler, så att de sedan kan bekämpas. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.


Världens stora städer

Ny serie där vi besöker sex av världens stora städer.

I serien om Världens stora städer besöker vi olika länder och världsdelar där du får veta lite mer om dess historia och sevärdheter. Du får en snabb tur i varje stad, hur den en gång grundades samt hur den ser ut idag. Du får veta vilka historiska platser och händelser som staden är känd för och vad som kan vara roligt att göra. Målgrupp: från 13 år.

Världens stora städer: Amsterdam
Världens stora städer: Kairo
Världens stora städer: Rio de Janeiro
Världens stora städer: Kapstaden
Världens stora städer: Los Angeles
Världens stora städer: Washington


Svenska ormar

Ny film i SLI Play om snoken, hasselsnoken och huggormen. Vilka kännetecken har de olika svenska ormarna?

Svenska ormar
I den här filmen kommer vi att lära oss om ormars utseende och egenskaper. Till exempel får vi reda på mer om deras rörliga skelett och att ormar sväljer sina byten hela – utan att tugga. Vi får lära oss att ormar ömsar skinn och att de inte har några ögonlock. Men vi kommer särskilt att få veta mer om de tre olika slags ormarna som lever här i Sverige: snoken, hasselsnoken och huggormen. Hur kan ormar känna lukter med sin tunga? Vad innebär det att ormar är växelvarma? Vilka kännetecken har de olika svenska ormarna? Det ska vi undersöka i den här filmen.

Målgrupp: från 8 år, Speltid: 15 minuter