Premiär för nya SLI Play

I mitten av februari händer det som många av våra kunder sett fram emot. Då släpper SLI Education en första version av nya SLI Play.

Vill du vara en av de första att prova på vår förbättrade sökfunktion, möjligheten att bygga samlingar m.m ?

Skicka ett mejl till staffan@slieducation.se och anmäl ditt intresse före den 12 februari.


Eduflix

Veckans filmsläpp är Ekosystem. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses i SLI Play.

Ekosystem/Ecosystems
Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen där alla levande organismer, och allt som påverkar livet inom området, tillsammans bildar ett ekologiskt system. Vilket område, om det är på land eller i vatten, eller hur stort det är, bestäms av den som studerar ekosystemet, betraktaren. Det betyder att ett vanligt blad, med dess organismer, kan vara ett ekosystem, likaväl som en regnskog, eller hela jordklotet, som också bildar ett stort ekosystem.

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 3 minuter


Eduflix

Veckans filmsläpp är Elektricitet – Batterier. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses i SLI Play.

Elektricitet – Batterier/Electricity – Batteries
Har du tänkt på hur många saker det faktiskt är som drivs av batterier? Allt från leksaker och ficklampor till datorer och bilar. Det finns ett nästan oändligt antal användningsområden och därför lika många olika sorters batterier. Du kan säkert själv komma på fler saker som drivs med batterier. Men vet du hur de faktiskt fungerar?

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 5 minuter


Förintelsens minnesdag

Emerich Roth är en av de judiska människor som överlevde nazisternas koncentrationsläger under Andra världskriget. I filmen berättar han bland annat om de fruktansvärda åren i koncentrationsläger.

Emerich Roth – Överlevaren och kampen mot våldet
Emerich Roth är en av de judiska människor som överlevde nazisternas koncentrationsläger under Andra världskriget. I filmen berättar han om de fruktansvärda åren i koncentrationsläger, räddningen och den kamp han under sitt liv i Sverige har bedrivit mot hatet och våldet i olika sammanhang och om dess grundorsaker. Emerich Roth understryker betydelsen av att lära av historien och att i tidig ålder nå ungdomar med kärlekens budskap.

Målgrupp: från 13 år, Längd: 18 minuter


Veckans filmsläpp

Varje skolvecka presenterar vi en ny film i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix. Vårterminens första film från Eduflix är Solkraft/Solar power.

Solkraft/Solar power
Utan solens strålning skulle vår planet vara kall och mörk och ingenting skulle kunna leva eller växa här. Solens energi är upphov till energikällor som vind- och vattenkraft. Men solens energi kan också i sig själv omvandlas till elektricitet. Det sker med hjälp av solceller.

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 3 minuter


Amerikanska inbördeskriget

Amerikanska inbördeskriget 1861-1865 – En ny film om kriget som började som en konflikt gällande ekonomiska intressen men slutade som ett krig med fokus på slaveri.

Amerikanska inbördeskriget 1861-1865
I den här filmen lär vi oss om inbördeskriget i USA, som ägde rum mellan åren 1861–1865. Kriget började som en konflikt gällande ekonomiska intressen och att hålla ihop unionen USA – men slutade som ett krig som fokuserade på om slaveri skulle tillåtas eller inte. Vi börjar med att gå igenom krigets bakgrund och orsaker. Vi lär oss varför många södra stater valde att lämna unionen USA och istället bilda Amerikas konfedererade stater. Vi går igenom viktiga vändpunkter och händelser som slaget vid Fort Sumter, The Emancipation Proclamation samt slaget vid Gettysburg. Till sist tittar vi på hur kriget slutade, hur det gick för de svarta invånarna i landet efter kriget – och vilka spår av inbördeskriget vi kan se i USA än idag.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 20 minuter


Kampen om rösträtten

Ny film i SLI Play om Suffragetternas kamp om kvinnlig rösträtt och om hur kvinnor genom tiderna har diskriminerats och fått kämpa för lika rättigheter.

Suffragetterna – kampen om rösträtten
Kvinnor har länge haft, och har i vissa sammanhang fortfarande, lägre ställning än män. I den här filmen ska vi lära oss om Suffragetternas kamp om kvinnlig rösträtt! Vi lär oss hur Suffragetterna i Storbritannien bildades, och går igenom händelser som “Lermarschen” 1907 och “Svarta fredagen”. Vi tittar på hur första världskriget påverkade kvinnornas ställning. Sedan går vi igenom varför lagen om “lika rättigheter” som följde revolutionen i Frankrike inte ledde till att kvinnor fick samma rättigheter som män. Filmen går igenom hur kvinnor genom tiderna har diskriminerats och fått kämpa för lika rättigheter.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 17 minuter