Veckans filmsläpp

Veckans filmsläpp är Nedbrytare/Decomposers. Filmen ingår i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix och kan ses i SLI Play.

Nedbrytare/Decomposers
Naturen arbetar ständigt med återvinning på ett helt naturligt sätt, där allt som produceras bryts ner och återanvänds. De som arbetar med detta kallas nedbrytare. En armé av svampar, bakterier, insekter och maskar, som städar undan det som dött och skapar nya förutsättningar för liv.

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 3 minuter


Veckans filmsläpp

Veckans filmsläpp är Fossila bränslen/Fossil fuels. Filmen ingår i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix och kan ses i SLI Play.

Fossila bränslen/Fossil fuels
Olja, naturgas och kol är alla fossila bränslen. Fossila bränslen måste pumpas upp eller grävas upp från fyndigheter som finns under jordytan eller havsbotten och är icke förnybara energikällor. Det betyder att de förr eller senare kommer att ta slut.

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter


Eduflix

Varje skolvecka presenterar vi en ny film i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix.

Eduflix är svenskproducerade kortfilmer som följer läroplanen och kan användas i olika utbildningsmoment, alltifrån introduktion till repetition. Filmerna finns tillgängliga i en svensk version och en engelsk version. Den här veckans filmsläpp är Kolets kretslopp/The carbon cycle.

Kolets kretslopp/The carbon cycle
Den viktigaste byggstenen i allt liv på jorden är kolatomen. Utan den skulle varken växter, djur eller människor existera. Kolatomen ingår i en ständigt pågående process, det vi kallar kolets kretslopp.

Målgrupp: från 12 år, Längd: 4 minuter


Ny film i SLI Play

Värmeenergi, rörelseenergi och kemisk energi. I den här filmen lär vi oss om olika former av energi.

Olika former av energi
Energi är den kraft som behövs för att en förändring ska kunna ske. Det är anledningen till att till exempel saker rör på sig, låter, lyser, växer eller ändrar temperatur! Men vad är energi egentligen? I den här filmen ska vi lära oss vad energi är, men framför allt vilka olika former energi kan ha. Vi går till exempel i genom värmeenergi, rörelseenergi och kemisk energi.

Målgrupp: från 10 år, Längd: 14 minuter