Veckans filmsläpp

Veckans filmsläpp är Biobränslen/Biofuels. Filmen ingår i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix och kan ses i SLI Play.

Biobränslen/Biofuels
Biobränslen är samlingsnamnet på bränslen som i grunden kommer från skog och växter som lever omkring oss i dag och kan odlas i samma takt som vi förbränner dem.

Målgrupp: från 12 år, Längd: 3 minuter


FN-dagen

Barns rättigheter, jämlikhet och de globala målen. I SLI Play finns filmer och utbildningsklipp om FN, Barnkonventionen och hur vi alla kan hjälpas åt för att göra världen bättre.

FN & UNICEF – en översiktsfilm om FN och barnkonventionen
FN-dagen
FN – Varför behövs FN – och hur fungerar det?
FN – Barnkonventionen
Barnen och FN
Safiyahs resa – Barnets rättigheter och integration
De globala målen – för hållbar utveckling
Om världen bestod av 100 personer
Om hela världen var en by
17 Globala målen för barn: 5 Jämställdhet
17 Globala målen för barn: 6 rent vatten och sanitet för alla
17 Globala målen för barn: 10 Minskad ojämlikhet
17 Globala målen för barn: 12 Hållbar konsumtion och produktion
17 Globala målen för barn: 13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Globala målen för barn: 14 Hav och marina resurser
17 Globala målen för barn: 15 Ekosystem, biologisk mångfald


Ny film om mätning

Hur mäter vi längd, massa och volym? Vilket instrument behöver vi för att mäta temperatur? Det och mycket mer får vi lära oss i filmen Vi lär oss om: Att mäta.

Vi lär oss om: Att mäta
Vi mäter ofta saker hemma, i skolan och på jobbet, utan att vi tänker på det! Det finns många verktyg som hjälper oss att mäta så exakt som möjligt. I den här filmen lär vi oss hur vi mäter längd, massa, volym och temperatur. Vi går igenom instrument som linjal, decilitermått, våg och termometer. Samtidigt lär vi oss olika måttenheter som gram, deciliter och meter. Hur räknar vi ut volymen av ett mjölkpaket? Hur använder vi en mätcylinder?

Målgrupp: från 10 år, Längd: 16 minuter


Veckans filmsläpp från Eduflix

Veckans filmsläpp från Eduflix är Kolhydrater/Carbohydrates. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses i SLI Play.

Kolhydrater/Carbohydrates
Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika sockerarter och människans främsta energikälla. Energin från kolhydraterna behöver vi för att vi ska kunna röra oss, hålla värmen och tänka. Kolhydraterna delas in i olika sockerarter: monosackarider, disackarider och polysackarider.

Målgrupp: från 12 år, Längd: 5 minuter


Veckans filmsläpp

Varje skolvecka presenterar vi en ny film i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix.

Den här veckan släpper vi filmen Hår och naglar. Filmen ingår i en serie av filmer om människokroppen och finns i en svensk och en engelsk version.

Hår och naglar/Hair and nails
En film som på 2 minuter berättar om hur håret och naglarna växer och är uppbyggda. Målgrupp: från 9 år, Längd: 2 minuter.