Ny film i SLI Play om naturlandskap och kulturlandskap i Sverige.

Vad är naturlandskap och kulturlandskap och vad står begreppen för? Var finns de olika landskapstyperna i Sverige?

Naturlandskap och kulturlandskap i Sverige
Vad är naturlandskap och kulturlandskap och vad står begreppen för? Var finns de olika landskapstyperna i Sverige? Filmen tar upp begreppen, den historiska bakgrunden och betydelsen idag, hur naturen och dess biologiska mångfald på olika sätt kan påverkas av människa och samhälle. Barnen Elsa och Olga funderar över hur deras skolväg sett ut från början och undrar över hot mot djur och växter. Med hjälp av bl a biologen Jakob Sandberg får vi lära oss om naturlandskapen och kulturlandskapen i Sverige och varför den biologiska mångfalden är så viktig.