Att föra bok

Nya filmer om bokföring i SLI Play.

Bokföringsnämnden har gett ut 13 korta filmer om bokföring. I filmerna får du en kortfattad beskrivning av budget, verifikationer, löpande bokföring, årsbokslut/årsredovisning m.m. Till filmerna finns en handledning med mer detaljerad information.

Att föra bok – Introduktion