Plasten i vår vardag

Undersökningar förutspår att år 2050 kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk. Det finns även en annan sorts fara med plast som har uppmärksammats de senaste åren – mikroplast. Den bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. I filmen får vi tips på hur vi kan göra medvetna val för att minska detta och lära oss mer om plast.

 

Plasten i vår vardag – mikroplast i haven och återvinning av plast

Vi använder mycket plast i Sverige – och hela världen – eftersom plast är ett fantastiskt användbart material. Men problemen är inte lika fantastiska. Undersökningar förutspår att år 2050 kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk. Man uppskattar att 90 procent av världens plastskräp i havet kommer från tio förorenade floder. Men det finns en annan sorts fara med plast som har uppmärksammats de senaste åren – mikroplast. Den bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. De kan komma från bildäck, konstgräsplaner och när vi tvättar syntetkläder. Partiklarna är mindre än 5 mm stora och tas upp av djuren och människor som får i sig vatten. Men du kan göra skillnad – genom att göra medvetna val och återvinna plast. I filmen får vi tips på detta samtidigt som vi lär oss mer om plast.


Rättigheter och skyldigheter

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? I filmen Rättigheter och skyldigheter i Sverige får vi lära oss om våra demokratiska rättigheter och våra demokratiska skyldigheter som till exempel skolplikt och betala skatt.

 

Rättigheter och skyldigheter i Sverige

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? Det ska vi ta reda på i den här filmen! Experten och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren intervjuas och hjälper oss på vägen. Vi börjar med att lära oss om de mänskliga rättigheterna i allmänhet. Vi går sedan igenom vilka demokratiska rättigheter vi har i Sverige och undersöker samtidigt var gränsen går mellan yttrandefrihet och diskriminering. Vi lär oss även om våra demokratiska skyldigheter som; skolplikten, att betala skatt och att gripa in om vi ser någon bli utsatt för ett brott. Vi ska också lära oss lite extra om just ungas rättigheter.Vi förklarar digitala begrepp

Vi förklarar digitala begrepp. Tjugo korta filmer som förhoppningsvis stärker den digitala kompetensen.

 

Vi förklarar digitala begrepp
Tjugo korta filmer som förhoppningsvis stärker den digitala kompetensen. Det handlar om allt från hur internet fungerar till vad en algoritm är.

Målgrupp: från 10 år

 

Till första programmet