Tema krisberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Vad betyder VMA? Vad är Hesa Fredrik?

I det här temat har vi samlat material om krisberedskap. Filmer, länkar, boktips mm som vi sorterat efter målgrupperna Grundskola och Gymnasiet.

Krisberedskap