Pedagogisk planering om skolans betydelse i stort och i smått

Skolan är betydelsefull av flera anledningar. I den här planeringen utgår vi från värdegrunden om att skapa ett tolerant samhälle där alla får vara med. Vi utgår från skolans möjligheter att skapa ett samhälle som bygger på tolerans och acceptans.

 

Skolans betydelse i stort och i smått

I den här planeringen utgår vi från värdegrunden om att skapa ett tolerant samhälle där alla får vara med. Vi utgår från skolans möjligheter att skapa ett samhälle som bygger på tolerans och acceptans. Eleverna får en förförståelse utifrån olika perspektiv och får samtala och resonera kring vad de tror påverkar vår inställning till skolans betydelse i att skapa ett samhälle som inte bygger på rädslor utan ser möjligheter. Eleverna visar sitt kunnande i en skriftligt argumenterande text. Planeringen bygger på ca två veckors undervisning.

Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasieskola och högskola


Falska nyheter

Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning. Vad får det för konsekvenser för samhället? Och hur ska vi kunna motarbeta det?

 

Falska nyheter

Under den senare halvan av 2010-talet kom begreppet Fake News att få en helt ny betydelse. Trots att fenomenet med påhittade nyheter och desinformation varit med människan sedan begynnelsen av romarriket, har begreppet nu fått en global betydelse. Från etablerad “gammelmedia” till internets och tv-bolagens ”breaking news”. Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning. Men vad betyder den här förändringen? Vad får den för konsekvenser för samhället? Och hur ska vi kunna motarbeta den?

Målgrupp: från 13 år
Längd: 13 minuterÄndrade öppettider

Kundtjänst har ändrade öppettider i April.

Tisdag 17 april stänger vi kl 11:00

Onsdag 18 april har vi stängt hela dagen

Måndag 30 april stänger vi kl 12:00


De globala målen

FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. Hur ska det gå till? Vilka är de Globala målen? Och vems ansvar är det att de Globala målen nås?

 

De globala målen – för hållbar utveckling

FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Dessa mål kallas de Globala målen, eller Agenda 2030 för att de ska ha uppnåtts senast 2030.

Hur ska det gå till? Vilka är de Globala målen? Och vems ansvar är det att de Globala målen nås? Vi träffar ungdomsrepresentanter från FN, experter, medarbetare från UNDP, samt ungdomar för att reda ut dessa frågor.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 17 minuter


Emojier, ett nytt världsspråk?

Idag skickar vi mer än 6 000 000 000 små gula figurer per dygn via våra telefoner, sociala medier eller i mejl. I den här filmen berättar vi om emojiernas intressanta historia och vi ger exempel på vilken samhällsnytta de kan göra.

 

Emojier, ett nytt världsspråk?

Den glada figuren på det här omslaget känner du säkert igen. Det är en emoji. En samling figurer på väg att bli ett nytt världsspråk. Idag skickar vi mer än 6 000 000 000 små gula figurer per dygn via våra telefoner, sociala medier eller i mejl. En emoji blev 2015 till och med så erkänd att den av kvalitetstunga Oxford Dictionary utsågs till Årets ord. I den här filmen berättar vi om emojiernas intressanta historia, vi ger exempel på vilken samhällsnytta de kan göra och om deras förutsättningar att bli ett grammatiklöst världsspråk.

Målgrupp: från 12 år
Längd: 11 minuter