Mitt perspektiv

Mitt Perspektiv är ett läromedel för högstadiet och gymnasiet. Filmserien tar upp näthat, grupptryck, fysiskt våld, homofobi, rasism och sexuella trakasserier.

Filmserien utgår ifrån självupplevda händelser av våld; fysiskt, psykiskt och sexuellt på högstadiet och
gymnasiet. Filmerna syftar till att öka medvetenheten om vad våld är samt vilka konsekvenser våld har och att vi alla kan göra något för att minska på våldet som sker på skolan, hemma och på nätet.

Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och tittaren tränas i att gå ifrån en passiv
åskådare till en aktiv åskådare genom att agera proaktivt och aktivt vid våldssituationer, såsom
trakasserier, kränkningar, utfrysning, skojbråk m.m. i skolan, hemma och på nätet.

Filmerna belyser vikten av att ständigt jobba normkritiskt och att upptäcka vilka begränsande normer
som finns på skolan, samhället och på nätet– som gör att människor inte kan vara de personer de vill
vara, samt syftar till att förändra de normer som skapar diskriminering och utsatthet och exkludering.

Samtalsmetoden som är kopplad till filmerna bygger på Tom Andersens samtalsmodell reflekterande
team (Andersen, 2011) där metanivån – ”att tänka om sitt eget tänkande”- kring filmernas teman nås
genom metoden.

Mitt perspektiv: Grupptryck
Mitt perspektiv: Homofobi
Mitt perspektiv: Näthat
Mitt perspektiv: Sexuella trakasserier
Mitt perspektiv: Fysiskt våld
Mitt perspektiv: Rasism

 

Handledning finns till filmerna

 


Ny film om Vatten

I många år ansåg vi att det fanns obegränsat med vatten. Verkligheten har kommit ikapp oss och våra grundvattennivåer har sjunkit. I den här filmen får vi veta mer om vårt vatten och vad vi kan göra för att spara på vattnet.

 

Färskvatten – vårt viktigaste livsmedel

När du öppnar kranen för att dricka vatten, borsta tänderna, tvätta bilen eller ta ett dopp i poolen använder du färskt dricksvatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, utan vatten skulle allt liv på jorden dö ut. I många år ansåg vi att det fanns obegränsat med vatten och att det inte hade någon betydelse att vi var lite slösaktiga. Verkligheten har kommit ikapp oss och våra grundvattennivåer har sjunkit. Därför måste vi vara ytterst försiktiga med hur vi använder vårt vatten. I den här filmen får vi veta mer om vårt vatten och vad vi kan göra för att spara på vattnet.

Målgrupp: från 7 år
Längd: 12 minuter

 

I SLI Plus finns två pedagogiska planeringar om vatten:
Vatten (Grundskola 4-6)
Vattnets kretslopp (Grundskola F-3)


Demokratins milstolpar

I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Filmen Demokratins milstolpar visar hur demokratin har utvecklats.

 

Demokratins milstolpar

Historieprofessor Dick Harrison lotsar oss i den här filmen genom historiens olika decennier, från romartiden och fram till våra dagar, och visar hur demokratin har utvecklats. I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Demokratin är skör men det finns hopp och utvecklingen har hittills, trots allt, gått i en positiv riktning.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 16 minuter


Artificiell intelligens

Smarta robotar och artificiell intelligens. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

 

AI: Artificiell intelligens

Ett vanligt förekommande fenomen i Science Fiction-berättelser har varit förekomsten av smarta robotar och artificiell intelligens. Länge har man också trott att det bara skulle förbli ett fenomen i vår fantasi. Men bara under de senaste två decennierna har marknaden och forskarområdet för artificiell intelligens och robotik radikalt utvecklats. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. Hur kommer vi som samhälle att hantera utvecklingen? I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 20 minuter