Elevkonto i SLI

Har du koll på hur eleverna skaffar konto i SLI och hur du som lärare godkänner elevkonton? I vår guide över elevkonton kan du se hur ni går tillväga för att eleverna ska komma igång.

Vi ser att många elever har ansökt om konto i SLI men inte avslutat sin ansökan. Vi ser också att många elever väntar på godkännande av sin lärare.

 

Två viktiga saker att komma ihåg när elever ansöker om konto:
1) När eleven ansökt om konto behöver eleven gå till sin inkorg och klicka på länken som vi skickat ut och där slutföra sin ansökan.

2) När eleven slutfört ansökan behöver en lärare på skolan logga in på sitt SLI-konto och godkänna eleverna som gjort ansökan. Detta görs under ”kugghjulet” – administrera elever.

 

Guiden hittar du här!

 

 


Hitta rätt

En pedagogisk planering i arbetsområdet kartor och orientering. Med hjälp av kartor och en mobil eller iPad ger vi oss ut på en upptäcktsfärd för att hitta olika gömställen kring skolan.

Vi kommer att lära oss om allemansrätten, kartor, GPS och hur man kan använda sig av de här sakerna för att röra sig i sitt närområde.

 

 

Hitta rätt

Arbetsområde om kartor och orientering. Vi arbetade med detta under nio 50-minuters lektioner. Det är främst i ämnet idrott och hälsa men behandlar också centralt innehåll från både geografi och biologi. Uppgifterna genomförs både inomhus och utomhus och tar en hel del hjälp av många elevers stora intresse för teknik, då eleverna behöver använda mobil eller iPad för att orientera sig i sin närmiljö.

Målgrupp: Grundskola 4–6


Astronomi

Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför vi har olika årstider och varför det blir dag och natt.

Med hjälp av bilder och animationer får vi lära oss om jordens och solens rotation i förhållande till varandra, jordaxelns lutning, solstånden och hur dessa påverkar våra årstider. Vi får också lära oss om väderstreck och veckodagarna, hur månen rör sig i förhållande till jorden, nymåne, halvmåne och fullmåne.

 

Serien består av de fyra delarna Dygnet, Årstiderna, Månen och Stjärnhimlen. Filmerna är uppdelade med en version för lågstadiet och en version för mellanstadiet. Handledning med ytterligare fakta samt förslag på uppgifter finns till filmerna.

Astronomi för lågstadiet – Dygnet del 1
Astronomi för lågstadiet – Årstiderna del 1
Astronomi för lågstadiet – Månen del 1 (handledning ej klar)
Astronomi för lågstadiet – Stjärnhimlen del 1 (handledning ej klar)

Astronomi för mellanstadiet – Dygnet del 2
Astronomi för mellanstadiet – Årstiderna del 2
Astronomi för mellanstadiet – Månen del 2
Astronomi för mellanstadiet – Stjärnhimlen del 2 (handledning ej klar)SLI Språk kostnadsfritt under höstterminen 2017

Under våren lanserades det nya digitala språkverktyget SLI Språk. Det är en tilläggstjänst på SLI-plattformen som förser språklärare och elever med nyhetsartiklar och filmer till undervisningen i engelska, franska, spanska, tyska och svenska.

Under höstterminen 2017 kommer SLI Educations kunder att få möjlighet att prova på de digitala resurserna i samtliga film- och nyhetsarkiv utan kostnad. Den 8 september kommer utbudet att finnas tillgängligt på vår plattform.

Språklärare som provat på tjänsten har varit positiva, varför det är vår förhoppning att SLI Educations kunder ska ha stor glädje av SLI Språk under höstens provperiod.

Vill ni veta mer om SLI Språk eller övriga tjänster på plattformen kontaktar ni säljansvarig Peter Gustafsson eller VD Mats Persson Holm:

 

Peter Gustafsson
Telefon: 0143- 55 21 30
E-post: peter.gustafsson@sli.se

 

Mats Persson Holm
Telefon: 0143- 55 21 01
E-post: mats@slieducation.se

 

En guide över SLI Språk hittar du här.


Ansträng dig och nå längre

Om man vill nå någonstans i livet måste man ha ett mål. Man måste också veta hur långt man har kvar till målet och hur man ska göra för att nå dit. Men det räcker inte. För att nå framgång inom vilket område som helst måste man vara beredd att kämpa. I lektionsplaneringen Ansträng dig och nå längre finns tips på hur du kan genomföra en slags minikurs med eleverna för att de ska få syn på vikten av ansträngning.

 

Ansträng dig och nå längre

Tänk när du vill lyckas riktigt bra med någonting på fritiden. Du tränar och tränar, kanske tittar på Youtube för att få hjälp vidare, hämtar inspiration från andra människor som kan mer än du. Du vill verkligen lyckas och kämpar för att nå ditt mål. Tänk nu på ett skolämne som du gillar och ett som du inte gillar lika mycket. Finns det någon skillnad i hur du anstränger dig? Vad är det egentligen som gör att man vill anstränga sig och hur kan man förmå sig själv att anstränga sig även när man egentligen inte har lust? I det här arbetsområdet ska vi fokusera på vikten av ansträngning.


En film om dyslexi

Vad är dyslexi? Hur är det att ha dyslexi? Vilka hjälpmedel finns det för den som har dyslexi? Detta ska vi undersöka!

En film om dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Vi träffar olika unga personer som berättar hur de upptäckte att de hade dyslexi, hur det var att få diagnosen och vilka konsekvenser det får i vardagen. De berättar även om metoder de hittat för att hantera sin dyslexi. Vi träffar lärare och experter samt tittar närmare på vad som händer i hjärnan när en person har dyslexi.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 14 minuter