Klotter kostar – miljö och pengar

Klotter kostar – miljö och pengar är en film som visar klottrets baksida för människor och miljö – men också följderna för den som klottrar.

 

Klotter kostar – miljö och pengar

Att klottra kanske ger en kick för den som gör det – men någon måste alltid betala. Bara de svenska kommunerna betalar över 500 miljoner kronor för att sanera klotter. Att låta klotter sitta kvar gör att människor inte trivs i sina bostadsområden, och klotter skapar mer klotter. Fastighetsägare, privatpersoner och försäkringsbolag betalar stora summor för saneringen. Att ta bort klotter kräver också starka kemikalier som inte är bra för miljön. Ungefär hälften av de som misstänks för klotter är ungdomar mellan 15 och 20 år. Blir man dömd för den typen av skadegörelse kan man bli skyldig att betala mycket stora skadestånd. Även den som inte fyllt 15 år kan bli ersättningsskyldig för skadegörelse som man orsakat. Filmen visar klottrets baksida för människor och miljö – men också följderna för den som klottrar.

 

Målgrupp: Grundskolan
Längd: 10 minuter


Yttrandefrihet

Vad innebär yttrandefrihet? Vilka friheter och begränsningar finns inom vår yttrandefrihet?

 

En film om yttrandefrihet

Vad innebär yttrandefrihet? Vilka friheter och begränsningar finns inom vår yttrandefrihet?
Vi träffar journalister, författare, jurister och ungdomar som berättar hur de ser på yttrandefrihet och demokrati. Filmen bidrar till en diskussion om hur yttrandefriheten påverkar vårt samhälle.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 18 minuter

TIPS! I Plus finns en Pedagogisk planering om yttrandefrihet: Precis som jag – några råd till mitt 15 åriga jag


Berätta, argumentera och diskutera

Det är viktigt att eleverna ges utrymme till att prata om känslor och vad de tycker, känner och vill. I Pedagogiska Planeringen Berätta, argumentera och diskutera finns tips på hur du kan lägga upp din lektion.

 

Du hittar Berätta, argumentera och diskutera och många andra Pedagogiska Planeringar och Teman i Plus.


SLI Språk på turné

SLI ställer ut på Läromedias inspirationsdagar och visar då den nya språktjänsten SLI Språk.

Aktuella Orter och datum:

Växjö 9 mars
Karlstad 15 mars
Falun 16 mars
Örebro 21 mars
Västerås 22 mars
Uppsala 23 mars
Malmö 28 mars
Helsingborg 29 mars
Halmstad 30 mars
Jönköping 4 april
Linköping 5 april
Norrköping 6 april

Mer information om tjänsten samt möjlighet att prova på finns här;
http://sli.se/sprak

Mer om Läromedias mässor finns att läsa här; https://www.laromedia.se/inspirationsdagar


PK-mannen

I UR:s serie PK-mannen reflekterar Musse Hasselvall kring samhällsnormer som vi ofta tar för självklara och som omedvetet stänger ute vissa.

Musse Hasselvall gestaltar PK-mannen. Han lever i föreställningen att han är en öppen person med få fördomar. Samtidigt tillhör han på många sätt normen. Han är vit, hetero, stockholmare, medelklass, man och har inga funktionsnedsättningar. PK-mannen gör misstag i mötet med personer som på olika sätt är normbrytare och får dem att känna sig utsatta. Han gör det inte av illvilja utan som en konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt grupp. Syftet med serien är att användas i skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter.

Serien innehåller 6 program, målgrupp: från 13 år

PK-mannen