Systemuppdatering 18/3

På grund av uppdatering i systemet försvinner filmerna tillfälligt i SLI Play Fredag 18/3 kl 15:00.

Filmerna kommer tillbaka vartefter uppdateringen blir klar.


Från naturresurs till produkt

Nyheter i sortimentet

Nu finns två nya filmer som handlar om processen från naturresurs till produkt. Till filmerna finns handledning.

 

Från naturresurs till produkt

 

Från naturresurs till produkt – Odlingsmark till rapsolja

Människorna har i alla tider använt sig av naturen för att kunna överleva. Allting i naturen som vi kan använda eller ha nytta av kallas naturresurser. I Sverige har vi flera olika naturresurser. Odlingsmarken, skogen, berggrunden och vattnet är våra viktigaste naturresurser. Syftet med filmserien är att lära sig vilka de vanligaste naturresurserna i Sverige är och hur de används. Dessutom att kunna dra slutsatser om naturresursernas betydelse. I den här filmserien får vi följa processen från naturresurs till färdig produkt. Filmserien består av 5 filmer. I denna film upptäcker barnen Noorah och Saga vad odlingsmarken kan ge oss människor. De får reda på hur rapsolja blir till genom ett besök på ett presseri där de får vara med om hela processen från frö till olja. De får också reda på att man kan göra kläder av bambu.

Målgrupp: från 6 år
Längd: 11 minuter

 

Från naturresurs till produkt – Skog till bok

Människorna har i alla tider använt sig av naturen för att kunna överleva. Allting i naturen som vi kan använda eller ha nytta av kallas naturresurser. I Sverige har vi flera olika naturresurser. Odlingsmarken, skogen, berggrunden och vattnet är våra viktigaste naturresurser. Syftet med filmserien är att lära sig vilka de vanligaste naturresurserna i Sverige är och hur de används. Dessutom att kunna dra slutsatser om naturresursernas betydelse. I den här filmserien får vi följa processen från naturresurs till färdig produkt. Filmserien består av 5 filmer. I denna film upptäcker barnen Noorah, Saga och Arvid hur skogen blir en bok. De besöker ett pappersbruk där man framställer papper och ett tryckeri för att se hur det går till att göra en bok. Vi får också reda på att man kan göra kläder av trä.

Målgrupp: från 6 år
Längd: 8 minuter


Forum för levande historia

Genom ett samarbete med Forum för levande historia finns 16 av myndighetens filmer tillgängliga på plattformen SLI.

De behandlar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja. Till varje avsnitt finns övningar anpassade för klassrummet. De riktar sig i första hand till år 9 och gymnasiet. De pedagogiska övningarna lyfter sambanden mellan historien och dagens samhälle och tar upp historiebruk, källkritik och demokrati.

Från dröm till terror NY

Från dröm till terror – introduktion (del 1 av 16)


Problem med Läshörnan

Läshörnan fungerar inte för tillfället

Sedan kl 03 i natt är servern med e-boks- och ljudboksstreamingen nere, vilket gör att användare inte kan läsa eller lyssna på böcker i strömmande format. Felsökning pågår, men det finns just nu ingen prognos om när felet kan vara åtgärdat. Om det skulle visa sig vara ett hårdvarufel kan det ta tid att lösa, men vi hoppas att det ska vara snabbt löst.