Serverarbete på Läshörnan

Tisdag 30/9 mellan kl 05:00 – 09:00 ligger Läshörnan nere pga ett planerat arbete med servern. Arbetet planeras vara klart kl 09:00 men vi reserverar oss för att det kan pågå en bit in på förmiddagen.

OBS! SLI Play påverkas inte av arbetet.


Digitala intryck

Digitala intryck är en tidning som ges ut av vårt moderbolag SLI AB.

Gratistidningen distribueras till alla skolor i Sverige. Tidningens innehåll är tänkt att inspirera och visa på verklig tillämpning av digitala verktyg i skolans och pedagogikens värld. Ofta tar artiklarna avstamp från de tjänster vi levererar, men det finns också artiklar som handlar om andra digitala verktyg och inte minst praktisk tillämpning av dom.

Läs mer


Petters bok 16 rader i Läshörnan

Bland de för närvarande ca 5900 titlar som finns i Läshörnan hittar du Petters bok 16 rader.

Petter 16 rader

Bild: Brombergs Bokförlag

 

16 rader

”Inom skandinavisk hiphop hör Petter till en av de mest inflytelserika textförfattarna och är en veteran inom svensk hiphop. Vad många inte känner till är att han under sin skolgång kämpade med läs- och skrivsvårigheter. I ”16 rader” har Petter samlat de mest betydelsefulla texterna ur sin stora produktion. Till varje låttext har han skrivit kommentarer om hur han tänkte och kände när texten kom till. Vilka referenser han använde. Vad han inspirerades av: sådant han hört, sett, läst eller varit med om. Vilka nyckelorden är, hur han lagt upp sin berättelse och vilka bilder och känslor han vill förmedla. Boken visar hur Petter närmat sig språket utan hämningar, både genom att skriva och läsa, och kan därför användas som ett verktyg för lärare att inspirera, öppna nya vägar och synsätt för unga att se på text och litteratur.” (Brombergs Bokförlag)

 

Till boken finns även en lärarhandledning (Brombergs Bokförlag): Lärarhandledning

Vill du veta mer om abonnemangstjänsten Läshörnan? Klicka här

 


Motivation och inlärning

Ett mycket aktuellt ämne just nu är skolan och att elever i Sverige inte uppnår målen. Resultaten sjunker. Det finns även en stor del elever som inte går klart gymnasiet. De hoppar av studierna av olika anledningar vilket leder till att de hamnar i ett utanförskap med varken jobb eller studier. Många elever upplever att de inte får det stöd i skolan som de behöver för att klara målen och få godkända betyg.

Vi vill tipsa om program som Utbildningsradion (UR) har producerat som både visar hur olika skolor arbetar med att ge studiehjälp till elever som riskerar att hoppa av eller redan har hoppat av skolan, och program som tipsar om studieteknik och ger stöttning att utveckla både arbetssätt och tankesätt.

 

Dropouts målgrupp: Lärarfortbildning
Sverige sviker (radio) målgrupp: Grundskolan 7-9
Skolan som förlorade mig (radio) målgrupp: Lärarfortbildning
Världens bästa skitskola målgrupp: Lärarfortbildning
Språket bär kunskapen målgrupp: Lärarfortbildning
Plugga bättre målgrupp: Grundskola 4-6
Lässugen målgrupp: Förskola

Logga in på SLI Play för att se/lyssna på programmen.