Ny film om Vatten

I många år ansåg vi att det fanns obegränsat med vatten. Verkligheten har kommit ikapp oss och våra grundvattennivåer har sjunkit. I den här filmen får vi veta mer om vårt vatten och vad vi kan göra för att spara på vattnet.

 

Färskvatten – vårt viktigaste livsmedel

När du öppnar kranen för att dricka vatten, borsta tänderna, tvätta bilen eller ta ett dopp i poolen använder du färskt dricksvatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, utan vatten skulle allt liv på jorden dö ut. I många år ansåg vi att det fanns obegränsat med vatten och att det inte hade någon betydelse att vi var lite slösaktiga. Verkligheten har kommit ikapp oss och våra grundvattennivåer har sjunkit. Därför måste vi vara ytterst försiktiga med hur vi använder vårt vatten. I den här filmen får vi veta mer om vårt vatten och vad vi kan göra för att spara på vattnet.

Målgrupp: från 7 år
Längd: 12 minuter

 

I SLI Plus finns två pedagogiska planeringar om vatten:
Vatten (Grundskola 4-6)
Vattnets kretslopp (Grundskola F-3)


Demokratins milstolpar

I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Filmen Demokratins milstolpar visar hur demokratin har utvecklats.

 

Demokratins milstolpar

Historieprofessor Dick Harrison lotsar oss i den här filmen genom historiens olika decennier, från romartiden och fram till våra dagar, och visar hur demokratin har utvecklats. I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Demokratin är skör men det finns hopp och utvecklingen har hittills, trots allt, gått i en positiv riktning.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 16 minuter


Artificiell intelligens

Smarta robotar och artificiell intelligens. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

 

AI: Artificiell intelligens

Ett vanligt förekommande fenomen i Science Fiction-berättelser har varit förekomsten av smarta robotar och artificiell intelligens. Länge har man också trott att det bara skulle förbli ett fenomen i vår fantasi. Men bara under de senaste två decennierna har marknaden och forskarområdet för artificiell intelligens och robotik radikalt utvecklats. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. Hur kommer vi som samhälle att hantera utvecklingen? I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 20 minuter